Høring - forvaltningsstandarder for begrepsbeskrivelser

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører nå en høring av forvaltningsstandarder for begrepsbeskrivelser. Høringsfristen er 19.10.2018

Publisert: 23. aug 2018, Sist endret: 18. sep 2019

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.

For denne høringen er det utarbeidet et høringsnotat med forslag til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser og et høringsnotat med forslag til to konkrete Forvaltningsstandarder for maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser. Disse beskriver kort bakgrunn, forslaget til endringer i referansekatalogen og en kort redegjørelse for konsekvenser av forslaget. Det er også vedlagt et støttedokument i form av en veileder for bruk av Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser.

Det er kun de nye og reviderte anbefalingene i denne høringen vi ber om tilbakemelding på med denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no

Deldette