Høring - Standarder for sikring av epost, kommunikasjon med nettsteder og navneoppslag

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører nå en høring av standarder for sikring av epost, kommunikasjon med nettsteder og navneoppslag. Høringsfristen er 13.09.2018

Publisert: 23. aug 2018, Sist endret: 05. nov 2018

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.

For denne høringen er det utarbeidet et saksfremlegg for hver av de fire forslagene til reviderte og nye standarder for Referansekatalogen. Disse beskriver kort forslag til endring og formålet/bakgrunn for dette.

Det er kun de nye og reviderte anbefalingene/forslagene i denne høringen vi ber om tilbakemelding på i denne høringen. Ønsker om andre justeringer i eksisterende krav eller innspill om nye bruksområder med behov for standardisering kan gis kontinuerlig på e-post til standard@difi.no

Deldette