Erfaringsseminar: Innovasjon og omstilling i offentlig sektor

06. jun 2017
Oslo

Til spesielt inviterte:
KMD-minsteren inviterer til erfaringsseminar.

Innovasjon og omstilling i offentlig sektor: Mange snakker om det - altfor for få gjør det!

For å få bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi å jobbe på nye måter. På dette seminaret vil vi fortelle om erfaringer fra prosjekter som jobber på helt nye måter og skal løse samfunnsfloker ved hjelp av tjenestedesign.

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 06. juni 2017 - 13:00
Slutt: Tirsdag 06. juni 2017 - 15:30
Adresse: Akersgata 64, 0180 Oslo ("Hovedbølet") (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Onsdag 31. mai 2017 - 23:59
Avmeldingsfrist: Onsdag 31. mai 2017 - 23:59
Ansvarlig: Elisabeth Sundholm, tlf: 920 68 711

Beskrivelse

Tjenestedesign + endringsledelse + gevinstrealisering = effektiv og brukerrettet forvaltning

Oppdraget er gitt: Vi må omstille offentlig sektor. Vi trenger mer erfaring med innovative metoder og verktøy i det offentlige. KMD har derfor gitt et oppdrag til Difi over to år (2016 og 2017), der formålet er å få erfaring med slike arbeidsformer. I partnerskap med DOGA har de jobbet sammen med statlige virksomheter for å teste ut nye måter å jobbe på. Alle prosjektene skal dokumentere gevinster innen utgangen av året. På dette erfaringsseminaret får du presentert foreløpige resultater og erfaringer fra fire av prosjektene ( se i programmet nedenfor) i Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i Difi.

Program

Velkommen, ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, KMD

Fornye, forenkle og forbedre - tjenestedesign og innovasjon for omstilling i offentlig sektor KMD-minister Jan Tore Sanner

To prosjektpresentasjoner:

  • Vilkår for førerrett (Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Politiet)
  • Effektivisering av arealbruk (Statsbygg)

Pause

Innovasjon og samordning - slik har vi gjort det i Stimuleringsordningen Sissel Kristin Hoel, seniorrådgiver i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver i DOGA

To prosjektpresentasjoner:

  • Om kommunene fikk bestemme - introduksjonsordninger for flyktninger (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet)
  • Bedre luftkvalitet for publikum og forvaltning (Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt)

Hvordan utfordres toppledere av innovative metoder? Tone Skåre, seniorrådgiver Difi

Avsluttende kommentarer v/KMD-minsteren

 

Sist endret: 
12. mai 2017