IT-kontraktsdagen 2017

05. sep 2017
Oslo

Mediebildet preges av en virkelighet hvor feilslåtte IT-prosjekter trekkes frem og samtidig kreves det større investeringer i det offentlige til nye løsninger og prosjekter.Det er i dag klart at smidig programvareutvikling kan re­dusere faren for overskridel­ser samtidig som løsningene leveres med en høyere kvalitet.

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 05. september 2017 - 00:00
Slutt: Tirsdag 05. september 2017 - 00:00
Pris: 0
Ansvarlig: Kontaktperson i Difi: Mari Benkow, tlf: 976 29 422
Fagkategori: Offentlige anskaffelserIKT

Beskrivelse

I 2011 opplyste 81 prosent av virksomhetene som utvikler programvare i Norge, at de benyttet smidig programvareutvikling, men dette kunne sjelden gjen­finnes i kontraktene sel­skapene inngikk. Er dette fordi man ikke er kjent med hvordan dette kan kontrak­treguleres eller opplyser man noe i undersøkelser og gjør det motsatte? Er det kunden som er redd for å benytte en slik utvikling­smetodikk og har han grunn til det?

Mer informasjon: https://www.dataforeningen.no/it-kontraktsdagen-2017.5940763-401556.html

Sist endret: 
23. mai 2017