Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?

27. sep 2017
Oslo

Difi og Norstella inviterer til Samhandlingsarena #13

Praktisk informasjon

Start: Onsdag 27. september 2017 - 10:00
Slutt: Onsdag 27. september 2017 - 14:00
Adresse: Thon Conference, Universitetsgata 26, 0162 Oslo(Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Tirsdag 26. september 2017 - 00:00
Avmeldingsfrist: Tirsdag 26. september 2017 - 00:00
Ansvarlig: Ellen Strålberg tlf: 97679768
Fagkategori: Digitalisering

Beskrivelse

I god Samhandlingsarena-ånd legger vi opp til noen spennende innledende lyntaler i kombinasjon med god anledning til debatt/nettverksarbeid. Nytt spennende innslag denne gangen er en demo fra Difi («proof of concept»). Regjeringen krever at alle statlige virksomheter skal realisere digitalt førstevalg hvor brukerorientering er hovedprioritet. Difi ser på hvordan vi i Norge kan bruke noe av det de har gjort i gov.uk når man skal utvikle gode digitale tjenester fra A til Å. I god «Lean Innovation» stil lover de nå å «throw it out there» - vise frem noe i en tidlig fase for å få tidlig feedback fra markedet/brukerne («fail fast»).

Etter innledende lyntaler og demo deler vi oss i små grupper og kjører Lean Coffee diskusjoner rundt de konseptene som oppfattes som mest interessante for Norge (av de 18 hovedprinsippene de har i gov.uk). Til slutt samler vi oss til oppsummering og avsluttende debatt.

Program:   
Kl.slett Varighet Tema Foredragsholder
Intro      
10.00 – 10.05 5 min Velkommen og dagens agenda Jon Arve Risan, styreleder NorStella
10.05 – 10.20 15 min Difi inviterer til debatt Er det en god ide å ta i bruk en «Digital Service Standard» etter modell fra Gov.uk? Ellen Strålberg, fagdirektør Difi
10.20 - 10.35 15 min Digitalisering på innbyggernes premisser med GOV.uk Britene gjorde et radikalt grep for 6 år siden da de sa at digitalisering går på tvers og innbyggerne skal finne alt på ett sted. Og brukernes behov skal komme først og ikke sist i prosessen, med agil tilnærming og tankesett. Geir Amsjø, kursholder og konsulent i Lean Venture AS
Del 1: Brukerorientering      
10.35 – 10.50 15 Tjenestedesign handler om å løse floker for brukerne Visste du at retten din til å kjøre bil er avhengig av fire forskjellige etater, nemlig Politiet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Vegvesenet? Sammen med Rambøll gjennomfører Halogen et tjenestedesignprosjekt for å løse opp i flokene som oppstår mellom ulike aktører i offentlig forvaltning og brukerne. Resultatene så langt viser potensial for innsparinger i milliardklassen. Lillian Olsen, CEO Halogen, daglig leder/rådgiver, Halogen
10.50 – 11.05 15 Brukerorientering i praksis Erfaringer fra Oslo kommunes arbeid med å utvikle tjenester for innbyggere og næringsliv Trine Lind, leder for Program for elektroniske tjenester i Oslo kommune?
11.05 – 11.45 40 Gruppediskusjoner – Lean Coffe  
11.45 – 12.15 30 Lunsj  
Del 2: Arbeidsformer, tverrfaglig samarbeid og lederforankring      
12.15 – 12.30 15 Hva skjer når en «just do it»-holdning treffer en disiplinert linjeorganisasjon? Det nytter ikke for ledere å klubbe ned initiativer av frykt eller gammel vane. Erfaringer fra prosjektet «Digital sykmelding» som vant prisen for årets digitale suksesshistorie. Kontorsjef Kristian Munthe, NAV
12.30 – 12.45 15 Erfaringer fra samhandling mellom offentlig sektor og finansnæringen (DSOP) Deling av data på tvers av sektorene har vist seg å kunne gi store gevinster. Dette innlegget vil gi innsikt i hvordan agile prinsipper er tatt i bruk. Langdryge og tunge høringsrunder er erstattet med referansegrupper og fokus er på små leveranser som kan testes i markedet raskt. Hvordan får man i DSOP forskjellige fagressurser fra forskjellige sektorer/konkurrenter til å arbeide effektivt i en arbeidsgruppe? Det vil også bli snakket om hvordan man i DSOP har sikret gjennomføringsevne selv om gevinstene ofte kommer et annet sted enn der det kreves innsats fra aktører i DSOP samarbeidet. Prosjektleder Nils Inge Brurberg, DSOP i Bits
12.45 – 13.00 15 Komplekse utfordringer krever sammensatt kompetanse Tyngdekraften i forvaltningen opphører ikke når ny og innovativ metodikk introduseres. Digitalisering krever fortsatt at det jobbes systematisk og metodisk med ledelse, organisering, finansiering, strategi og at det prioriteres å jobbe med områdene som samlet sett gir størst nytte. Kan nye kombinasjoner av kompetanse drive den store omveltningen vi ønsker å se av offentlige digitale tjenester? Lars van Marion, Rambøll, Managing Consultant, Rambøll
13.00 – 13.45 45 Gruppediskusjoner – Lean Coffe  
13.45 – 14.00 15 Oppsummering Trygve Skibeli, leder forretning/utvikling Miles

Ler mer om arrangementet hos Norstella

Sist endret: 
11. sep 2017