Nettverk for offentlige innkjøpsledere

09. feb 2018
Oslo

Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.
Nettverksmøte 9. februar vil ta for seg hvordan innkjøpsledere kan legge til rette for gevinstrealisering, og flere virksomheter vil fortelle om sine erfaringer på innkjøpsområdet.
Hvis du ønsker å forberede seg på fagområdet før møtet, kan du gå inn på KS sin gevinstkokebok som ligger ute på nettet, eller gå inn på Prosjektveiviseren.difi.no eller på DFØ sine hjemmesider som alle veileder på området.

Praktisk informasjon

Start: Fredag 09. februar 2018 - 09:15
Slutt: Fredag 09. februar 2018 - 11:30
Adresse: NAV sine lokaler, Sannergata 2, Oslo (på andre siden av Elixia), inngang i 4. et., resepsjonen.
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Tirsdag 06. februar 2018 - 23:59
Avmeldingsfrist: Tirsdag 06. februar 2018 - 23:59
Ansvarlig: Mona Stormo Andersen, tlf: 948 73 960
Fagkategori: Offentlige anskaffelser

Beskrivelse

Program

09.00  Registrering
09.15  Hva er innkjøpers rolle i arbeidet med å realisere gevinster? Hvordan kan innkjøpsleder legge til rette for arbeidet?
09.30  Styringsparametere på innkjøpsområdet
10.00  Nyttepoker
10.30  Pause
10.40  Erfaringer fra Skatteetaten og NAV
11.30  Lunsj

Målgruppe

Samlingen er for deltakere av nettverk for offentlige innkjøpsledere fra både kommunal og statlig sektor i et nytt nasjonalt nettverk.
Er du ikke medlem allerede, kan du bli det ved å melde deg på dette arrangementet.
Nettverket er en læringsarena for innkjøpsledere, der dere utveksler erfaringer og får en verktøykasse for å skape omstilling og nødvendig endring på innkjøpsområdet.

Publisert: 21. des 2017, Sist endret: 21. des 2017