Effektivisering gjennom anskaffelser

28. feb 2018
Oslo

Vi inviterer statlige virksomheter til å bli med på å identifisere og ta ut gevinster med fokus på kostnadsbesparelser. Difi bistår virksomheter med verktøy, metodikk og kompetanse for å effektivisere gjennom anskaffelser.

 

Praktisk informasjon

Start: Onsdag 28. februar 2018 - 12:00
Slutt: Onsdag 28. februar 2018 - 15:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Mandag 19. februar 2018 - 23:59
Avmeldingsfrist: Tirsdag 20. februar 2018 - 00:00
Ansvarlig: 

Birgit Enger Nordstrand, tlf: 910 07 012

Fagkategori: Offentlige anskaffelserStyring og ledelse

Beskrivelse

Difi vil gjennomføre ca. 6 samlinger i løpet av 2018. For virksomheten innebærer det deltakelse på alle samlinger så godt det lar seg gjøre. Det vil også påregnes noe arbeid mellom samlingene.

Effektiviseringsprosessen er en virksomhetsinngripende prosess som krever lederforankring. Ledelsen må derfor involveres og informeres løpende om prosessen slik at de riktige beslutninger kan tas på riktig tidspunkt.

Program - foreløpig:

       Tema        

Aktiviteter

                     "Hjemmearbeid"            

      Virksomhet                         Difi 

    Tid     

Samling 1:

Introduksjon og
forberedelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Introduksjon til         
  effektiviseringstrappen
  og innhold i prosjektet
 • Gjennomgang av
  modenhet/utfordringer
 • Fokus på steg 1 og 2:
  • Hva skal til for å
   hente ut et riktig
   regnskapsuttrekk?
  • Hva skal til for å
   hente ut avtale-
   oversikt?
  • Gjennomgang av
   ofte stilte spørsmål
  • Hva forventer Difi?
  • Lederforankring

 

 

I etterkant av              
samlingen:

 • Hente ut regn-
  skapsuttrekk
  etter definert
  standard og
  oversende Difi
 • Starte arbeidet
  med lederfor-
  ankring

 

 

 

 

 

Lager spendanalyser   
i Tableau basert på
regnskapsuttrekk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. feb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling 2:

Steg 1 og 2:

Analyse

 

 

 

 

 

 • Presentasjon av spendana-
  lyser i Tableau
 • Sammenligning mellom
  virksomheter
 • Vurderinger rundt effekti-
  viseringstiltak, eks:
  • Antall leverandører
  • Digitalisering
  • Avtaler
 • Dokumentere tiltak i
  gevinstrealiseringsplan

 

 

Utarbeide tiltak.

Dokumentere tiltak i
gevinstrealiseringsplan.

Innhente og forberede
rutiner for innkjøpsplan-
legging

 

 

 

 

 Løpende veiledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 April

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling 3:

Steg 3:

Innkjøps-planlegging
 

 

 • Innkjøpsplanlegging
 • Justering og konkretisering
  av tiltak

 

 

 

Implementere rutiner
for innkjøpsplanlegging

Bearbeide gevinst-
realiseirngsplan

 

 

 Løpende veiledning

 

 

 

 

 Mai

 

 

 

 

Samling 4:

Steg 4:

Kategoristyring

 

 

 

 

 
 • Generell introduksjon
 • Case-eksempel
 • Nødvendige roller og rutiner i virksomheten for å jobbe
  kategoribasert
 • Kategoristrategier for sentrale
  kategorier

 

 

 

Bearbeide gevinstreali-
seringsplan med kate-
gorifokus

 

 

 

 

 

 Løpende veiledning

 

 

 

 

 

 

 Juni

 

 

 

 

 

 

Samling 5:

Digitalisering

Kontrakts-oppfølging

Innhold kommer

 

 

Innhold kommer

 

 

Løpende veiledning

 

 

August

 

 

Samling 6:

Oppfølging av
gevinster

 

 • Oppfølging av gevinst-
  realiseringsplan
 • Veien videre

 

 

 

Løpende veiledning

 

 

 

Desember

 

 

 

Målgruppe

Statsansatte, innkjøpsleder el.

Mål for kurset

Deltakere skal hente ut konkrete effekter og gevinster gjennom innkjøp. For Difi er det et mål å bidra til inntil 5 % kostnadsbesparelser.
Gevinstene skal oppnås gjennom å følge en definert prosess som skissert i figuren under.

 
 

       

Publisert: 01. feb 2018, Sist endret: 02. feb 2018