Hva skal til for å få fart på den digitale transformasjonen i offentlig sektor? - Tromsø

16. aug 2018
Tromsø

Vi trenger dine innspill til ny strategi for digitalisering.
Regjeringen skal i tråd med Jeløya-plattformen utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor. Strategien skal bygge på Meld. St. 27 (2015-2016) - Digital agenda for Norge. Målet er å forsterke innsats, samarbeid og samordning av digitaliseringsinnsatsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi kommer nå rundt i Norge for å få innspill til strategiarbeidet. Innspillene ønsker vi skal bidra til at strategien som utarbeides blir nyttig, konkret og til hjelp for alle dere som jobber med digitalisering hver eneste dag. Vi arrangerer nå 4 arbeidsmøter hvor du kan komme å dele dine synspunkter på hva som bør være med i strategien.

Praktisk informasjon

Start: Torsdag 16. august 2018 - 12:00
Slutt: Torsdag 16. august 2018 - 15:00
Adresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsfrist: Tirsdag 07. august 2018 - 23:59
Avmeldingsfrist: Tirsdag 07. august 2018 - 23:59
Ansvarlig: Marit Mellingen tlf. 472 52 209
Fagkategori: Digitalisering og samordning

Beskrivelse

Vi er særlig interessert i å høre hvilke tema kommunene og statlige virksomheter synes det er viktig at en slik strategi fokuserer på. Hva mener du er de viktigste utfordringene å ta tak i når det gjelder:
- samordning
- brukerdrevet offentlig sektor
- samarbeid offentlig-privat
- samarbeid kommune-stat
- hva skal til for å øke graden av digital transformasjon, innovasjon og kreativitet i offentlig sektor 

Arbeidsmøter på fire steder
Meld deg på og møt representanter fra arbeidsgruppen til en god arbeidsøkt på disse stedene. Vi gleder oss til å møte deg og få dine innspill.

Målgruppe

Ledere og prosjektledere i statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner som jobber med digitalisering.

Publisert: 29. jun 2018, Sist endret: 06. jul 2018

Deldette