Difi på møte i fylkesberedskapsrådet i Hordaland.

Tema for møtet var IKT-tryggleik og samvirke

Publisert: 01. feb 2018, Sist endra: 22. mar 2018

Fylkesberedskapsrådet i Hordaland var samla til det faste årlege møtet 18. og 19. januar 2018. Tema denne gongen var IKT-tryggleik og samvirke, og deltakarane fekk høyre bidrag frå både sentrale myndigheiter og frå medlemane i fylkesberedskapsrådet.

Øyvind Grinde
 
 

Seksjonsleiar Øyvind Grinde gav innsikt i, og gode råd om, styring og kontroll av informasjonstryggleik, med merksemd på korleis leiarar bør arbeide med dette.

 

 

 

Sharethis

Kontakt