Erfaringsforedrag til NIFS-møtet 15. februar 2017

NIFS-spøkelse

Tema for NIFS-møtet 15. februar vil være informasjonssikkerhet og universell utforming

Publisert: 04. nov 2016, Sist endret: 24. aug 2017

Det stilles krav til virksomheter både når det gjelder universell utforming av IKT og sikkerhet. Er det mulig å oppfylle disse kravene samtidig eller står de i veien for hverandre? På NIFS-møtet 15. februar ønsker vi å se nærmere på dette. Dersom din virksomhet har vært borti problemstillinger rundt universell utforming og informasjonssikkerhet, eller du vet om virksomheter som har erfaring med det, så vil vi gjerne høre fra deg.

Som vanlig er en viktig del av NIFS-møtene å høre om erfaringer fra andre virksomheter, så vi ønsker oss 1-2 erfaringsforedrag.

Difi har ansvaret for både statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet og tilsynet for universell utforming av IKT. I sikkerhetsmåneden samarbeidet vi om et lunsjseminar om informasjonssikkerhet og universell utforming. Om du vil vite mer om temaet, så har vi lagt ut video av begge foredragene. 

Universell utforming og informasjonssikkerhet i Difi

Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi har ansvaret for å håndheve forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. IKT-løsninger for automater og nettsteder i Norge skal være universelt utformet, dette betyr at man skal ha mulighet til å anvende dem uansett funksjonsevne. 

Kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet i Difi arbeider for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon. 

 

Deldette

Kontakt