Lunsjseminar om sikkerhet og universell utforming

Universell utforming

Mandag 31. oktober 2016 holdt kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet og tilsynet for universell utforming av IKT lunsjseminar med tittelen «Sikkerhet – et hinder for tilgjengelighet?»

Publisert: 04. nov 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Sikkerhet oppfattes ofte som et hinder for universell utforming. Vi ønsket å vise at det er fullt mulig å kombinere krav til sikkerhet og universell utforming – og at det faktisk kan gi løsninger som er enda bedre.

Britt Eva Haaland fra Difi snakket om at informasjonssikkerhet handler om både konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet og at det er viktig å ivareta alle disse tre når man utvikler løsninger. En løsning blir ikke sikker av å være vanskelig. Tvert imot vil løsninger som er godt utformet også ofte være sikrere.

Torbjørn Helland Solhaug fra Funka snakket om hva universell utforming er og viste gode eksempler på hvordan løsninger som ivaretok både sikkerhetsaspektet og universell utforming ble sikrere og lettere å bruke.

Video fra foredragene  er lagt ut på nett.

Deldette

Kontakt