Kommune­størrelse og tilfreds­het

I artikkelen Små kommuner provosert skriver Kommunal-Rapport.no om reaksjoner på en BI-studie om innbyggernes tilfredshet med små kommuner. Difi har ansvar for innbyggerundersøkelsen som BI-studien bygger på, og vi vil gjerne komme med en avklaring.

Publisert: 25. apr 2014, Sist endret: 23. nov 2017

Av avdelingsdirektør for ledelse og organisering Eivor Bremer Nebben. Publisert på Kommunal-rapport.no 25. april 2014.

Forskerne Lars Monkerud og Rune Sørensen fra BI har analysert dataene fra Difis innbyggerundersøkelse, og sett på om andre forhold enn befolkningsstørrelse kan forklare hvorfor tilfredsheten er bedre i små versus store kommuner.

I artikkelen «Smått og godt», som ble publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift i 2010, kommer forskerne fram til at «Utdanningsnivå, alderssammensetning og nivået på kommunenes inntekter er betydelig viktigere enn folketallet i seg selv».

Difi har ansvaret for innbyggerundersøkelsen, som blant annet sier noe om innbyggernes tilfredshet med sin kommune. Undersøkelsen viste både i 2010 og i 2013 at innbyggere i små kommuner jevnt over er mer tilfredse med kommunale tjenester enn innbyggere i de store kommunene. På andre områder, som for eksempel mulighetene for å få arbeid, kollektivtransport og kulturtilbud, er innbyggerne i store kommuner mer tilfredse enn i små kommuner.

Vi ønsker imidlertid å presisere at Difi ikke har gjennomført den type multivariat flernivåanalyser som Monkerud og Sørensen bygger sine konklusjoner på. Difi kan derfor verken bekrefte eller avvise BI-forskernes konklusjoner.

Difi er tilfredse med at data fra innbyggerundersøkelsen brukes av forskings- og utredningsmiljøer. Neste undersøkelse skal i gang til høsten og resultatene fra denne undersøkelsen vil bli lagt fram i 2015.

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut