Husbanken vant prisen for årets digitale tjeneste

Difi har kåret Husbanken som første vinner av prisen for beste offentlige digitale tjeneste.

Publisert: 27. nov 2014, Sist endret: 29. okt 2018

- Vi har vært opptatt av å belønne tjenester som utnytter mulighetene digitaliseringen gir. Husbanken har lykkes med å sette brukeren i sentrum.  Ledere må prioritere brukernes behov i arbeidet med å digitalisere offentlig sektor, uttaler Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Husbanken mottok premien fra statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniserings­departementet. De fikk prisen for sin tjeneste for å søke bostøtte.

- Denne prisen er en stor anerkjennelse av digitaliseringsarbeidet i Husbankens moderniseringsprogram SIKT, og går til alle de som med stort engasjement og alvor har utviklet løsningen. Dette gjelder både de som har kartlagt og oversatt brukerbehovene, de som har utviklet det tekniske, og ikke minst kommunene og Oslo kommune i særdeleshet som har bidratt med testing av løsningen. Vi ønsket ikke bare å «sette strøm» på papirskjemaet. Vi så muligheter for forbedring og fjerning av tidstyver, sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken.

Brukeren i sentrum

- E-søknad bostøtte har fornyet og forenklet søknadsprosessen for brukerne, og bidrar til regjeringens mål om «en enklere hverdag for folk flest». Neste oppgave, som vi allerede er i full gang med, er e-Søknad startlån, sier husbankdirektøren.

Årets prisvinner har vært gjennom en grundig utsilingsprosess. I år er 52 tjenester vurdert basert på et nyutviklet kriteriesett. Basert på score i denne første runden ble fem tjenester nominert til å ta del i finaleheatet for beste offentlige digitale tjeneste. En jury står bak utdelingen av prisen. De har basert seg både på sine egne vurderinger og ekspertvurderingene. Men i tillegg har det vært viktig å gi brukerne selv muligheten til å gi sin dom over tjenestene. Som en del av finalen ble det derfor gjennomført brukertester av de fem nominerte tjenestene.

- Brukertesting bidrar til å oppdage feil som eksperttestingen ikke klarer å finne. Brukertestingen har derfor gitt juryen viktig informasjon i arbeidet med å kåre en vinner, sier Marit Mellingen, seksjonsleder i seksjon for digitaliseringsfakta i Difi.

Digitale tjenester og nettsteder

Difi har siden 2004 delt ut pris til offentlige nettsteder. Nytt av året er at Difi har vurdert offentlige digitale tjenester.

- Vi har valgt en pragmatisk tilnærming til hva en digital tjeneste er.  Vi har vurdert nettinnhold som en bruker møter når han eller hun må utføre en oppgave, der oppgaven innebærer å gå gjennom en interaktiv selvbetjeningsprosess og som fører fram til en leveranse fra offentlig sektor, sier Mellingen.

En viktig del av årets arbeid har vært å etablere et nytt kriteriesett for digitale tjenester. Kriteriene er konkrete testpunkter som følger brukeren gjennom hele tjenesten: fra søk, via innlogging, oppgaveløsing, innsending og til mottak av kvittering. Alle kriteriene har referanser til aktuelle lover, regler, beste praksis eller politiske føringer. Kriteriesettet var gjennom en høringsrunde i vår.  Hver tjeneste har vært gjennom en omfattende vurderingsprosess, og som i tidligere år har tjenestene blitt tildelt stjerner ut fra resultatet av vurderingene.

Mer informasjon om vinneren:

Juryens begrunnelse: Vinneren av prisen for årets digitale tjeneste utmerker seg ved å tilby en klar forenkling av søknadsprosessen for sine brukere. De oppnår dette ved å kombinere godt design, klart språk og smart bruk av teknologi. Tjenesten er svært ryddig og oversiktlig. Språket er imøtekommende og brukerrettet, og tjenesten er lagt opp slik at den fungerer som en skriftlig samtale mellom etaten og brukeren. Teknologien brukes smart ved å hente inn relevant informasjon fra andre registre, og ved å tilpasse spørsmålene etter brukerens situasjon.  Juryen utfordrer etaten til å sile ut ikke-relevante søkere tidligere i søkeprosessen. Det gjenstår også noe arbeid med å tilby presise ledetekster og relevante hjelpetekster til komplekse felt. Årets prisvinner viser vei for andre offentlige etater ved å utnytte de mulighetene som digitalisering gir for forenkling og økt brukervennlighet. Prisen for årets digitale tjeneste går til Husbanken og deres løsning for søknad om bostøtte.

E-søknad bostøtte er utviklet med ett hovedhensyn: å forenkle og effektivisere søknadsprosessen, både for søkerne og for de kommunale saksbehandlerne. Den elektroniske søknaden sparer kommunene for mange tusen saksbehandlingstimer når den er tatt i bruk fullt ut. Det har vært sentralt å legge til rette for at informasjon som det offentlige allerede har, ikke skal være nødvendig å skrive inn. Søkeren skal raskt få en indikasjon på om bostøtte kan innvilges og også få guiding underveis i utfyllingen. En sentral premiss er tilrettelegging for «mobile first», altså å rette løsningen mot mobile brukerflater først og pc deretter. Se vinnertjenesten, søk om bostøtte: http://www.husbanken.no/bostotte/

  Mer informasjon om undersøkelsen

  • Kvalitet på nett sine nettsider: https://kvalitet.difi.no/.
  • Kriteriesettet for vurdering av digitale tjenester er tilgjengelig her: https://kvalitet.difi.no/kriteriesett/kvalitet-pa-digitale-tjenester.
  • Høringsrunden for kriteriesettet ble gjennomført på forsommeren i år. Den ble annonsert gjennom nettsidene til Kvalitet på nett, i nyhetsbrev og på Twitter. I tillegg ble kriteriene lagt fram på ulike konferanser og forum, samt på frokostseminar i Difi. Difi fikk inn over 100 kommentarer og endringsforslag. Alle ble vurdert og flere innarbeidet i den endelige versjonen av kriteriesettet.
  • Kriteriesettet vil som vanlig bli revidert. Revisjonen vil være basert på erfaringene fra ekspertvurderingene og tilbakemeldinger fra tjenesteeierne. Samtidig er det et mål å ha et kriteriesett som er sammenlignbart fra år til år.

  For 2015 er planen at både nettsteder og digitale tjenester skal testes. Etater som ønsker å få tjenestene sine testet, kan nominere disse til neste års vurderingsrunde.

  Deldette