Evaluering av Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har mottatt rapporten "Evaluering av Difi". Oppdraget er utført av Agenda Kaupang.

Publisert: 06. jan 2015, Sist endret: 29. okt 2018

Bakgrunnen for rapporten er at regjeringen ønsket å foreta en gjennomgang av Difi for blant annet for å vurdere fremtidig organisering, kompetansebehov, oppgaveløsning og måloppnåelse. Se pressemelding fra 30. oktober 2013 for uttalelse fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

- Det er ett år siden jeg kom til Difi for å overta som leder og gjennomføre evalueringen av organisasjonen. Det har vært en spennende periode der anskaffelser, digitalisering, ledelse og forvaltningsutvikling har vært mer i søkelyset enn på lenge, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Rapporten inneholder både ros og forslag til forbedringer. Den sier at Difi har levert i samsvar med de årlige tildelingsbrevene. Men forventingene er høye, og det er et ønske om at Difi skal levere mer.

- Jeg vil nå sammen med ledergruppen, medarbeidere og organisasjonene utarbeide Difi sine anbefalinger til videre arbeid. Disse skal leveres KMD innen 15. februar, avslutter Ingelin Killengren.

Deldette