Høringsmøte 22. mai om digital samhandling i offentlig sektor

Difi publiserte nylig en rapport om meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter. Dette inngår i en større sammenheng, hvor post til innbyggere og forvaltningens samhandling med næringslivet også er sentralt.

Publisert: 22. apr 2015, Sist endret: 29. okt 2018

Et hovedpoeng i rapporten om meldingsutveksling i offentlig sektor er at sammenhengen mellom disse ulike typene kommunikasjon ikke er godt nok ivaretatt i dag. Med dette som bakteppe inviterer Difi til et åpent høringsmøte. Offentlige virksomheter, leverandører og forvaltere av fellesløsninger oppfordres særlig til å delta.

Tid: fredag 22.5. kl. 08:30 – 11:15
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo.
Kontaktperson: Øivind Langeland, Difi

Program

08:30 - 09:00       Frokost

09:00 - 09:20       Innledning
                              Difi - avdelingsdirektør Tone Bringedal

09:20 - 09:40       Overblikk over anbefalingen fra rapporten
                              om meldingsutveksling i offentlig sektor

                              Difi - seniorrådgiver Øivind Langeland

09:40 - 09:50       Altinn som plattform for digital samhandling
                             
Brønnøysundregistrene - fungerende avdelingsdirektør
                              Innovasjon og utvikling Håkon Olderbakk

09:50 - 10:00       FIKS rolle i kommunenes digitaliseringsarbeid
                              KS KommIT - sjefsarkitekt Rune Sandland

10:00 - 10:10       Det europeiske perspektivet
                              Difi - seniorrådgiver Klaus Vilstrup Pedersen

10:10 - 10:20       Helsenett eller forvaltningsnett?
                              Norsk Helsenett - plan- og utviklingsdirektør Helge Moe

10:20 - 10:30       KS, Difi og Brønnøysundregistrenes samarbeid
                              om pilot

                              Difi – seniorrådgiver Rune Kjørlaug

10:30 - 10:40       Pause

10:40 - 11:10       Diskusjon
                             
Ordstyrer - Difi - seksjonssjef Seksjon for arkitektur
                              Bjørn Holstad

11:10 - 11:15       Avslutning og oppsummering

eForvaltningsforskriften gjør digital kommunikasjon til hovedregelen for hvordan offentlige virksomheter skal samhandle med hverandre og med innbyggere og næringsliv. Men det er ikke nok at kommunikasjonen digitaliseres. Digitaliseringen må også være preget av helhet og sammenheng. Dette er viktig både for innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter.

Ulike kanaler for ulike mottakere

I dag må offentlige virksomheter forholde seg til ulike løsninger avhengig av hvem de skal kommunisere med, eller hva de skal samhandle om. Det kan være gode grunner til dette sammensatte bildet, og det har også historiske årsaker. Men konsekvensen er at offentlige virksomheter og deres leverandører må forholde seg til unødig kompleksitet.

Dette bidrar til en unødig dyr og kompleks forvaltning av IT-løsningene i den enkelte virksomhet, men også til en mer tungvint og mindre effektiv arbeidshverdag for den enkelte saksbehandler.

Felles tilnærming til digitalisering

Mange virksomheter spiller viktige roller i digitaliseringen av offentlig sektor: Brønnøysundregistrene overfor næringslivet, KS for kommunene, Difi for innbyggere og forvaltning, og Norsk Helsenett i helsesektoren. Kommersielle leverandører spiller en viktig rolle i digitaliseringsarbeidet. I tillegg er Norge med i EU-programmet CEF Digital som etablerer en infrastruktur for digital samhandling på tvers av medlemsland. Det er viktig med et godt samarbeid mellom alle disse aktørene for å ivareta helhet og sammenheng.

Deldette