Difis årsrapport for 2014

Forsider til Difis årsrapport for 2014

Er du nysgjerrig på kva Difi gjorde i 2014? Les om det i årsrapporten vår. I år har vi også laga ein kortversjon, der vi presenterer nokre av dei viktigaste aktivitetane våre frå året som var. Den gir ei visuell oppsummering, ved hjelp av illustrasjonar og berre enkle, korte tekstar.

Publisert: 19. mai 2015, Sist endra: 29. okt 2018

- Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har gjennomført ei evaluering av Difi i 2014. Dei konkluderer med at vi leverer i samsvar med oppdraget, men at ansvarsområda bør vidareutviklast og styrkast, seier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Difi utviklar offentleg sektor og bidrar med viktige oppgåver når det gjeld digitalisering, anskaffingar, leiing og organisering.

- Vi har mange dyktige fagekspertar i Difi med kompetanse som er etterspurt, og eg er nøgd med at vi har klart å levere på våre oppdrag også i 2014, seier Killengreen. 

Sharethis