Nå kan du velge mellom to postkasser

Opprett digital postkasse 01, Difi 2015

I dag ble e-Boks koplet på digital postkasse til innbyggere. Det betyr at du som innbygger nå kan velge mellom to postkasser for å motta post digitalt fra det offentlige.

Publisert: 28. mai 2015, Sist endret: 29. okt 2018

Difi har inngått kontrakter med e-Boks og Postens Digipost om digital postkasse. Postens Digipost kom på plass i november 2014. Nå er også e-Boks på plass. Ordningen gjelder for hele offentlig sektor.

– Vi håper at flest mulig innbyggere nå raskt velger postkasse. Den digitale postkasseløsningen er enkel og effektiv for brukerne, og det offentlige vil spare penger, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

Innbyggerne kan opprette digital postkasse gratis via Norge.no. Når innbyggerne mottar digital post fra det offentlige, vil de få varsel på SMS eller e-post.  Slik slipper de å sjekke postkassen for ny post hver dag. Det er frivillig for innbyggerne å opprette en digital postkasse.

Fakta om digital post til innbygger

  • Regjeringen har bestemt at alle statlige forvaltningsorgan som i dag sender post på papir skal ta i bruk Difis løsning for digital post til innbyggere innen første kvartal 2016.

  • Fire offentlige virksomhet er allerede i gang med å sende post til den digitale postkassen: Statens innkrevingssentral, NAV, Kreftregisteret og Husbanken.

  • I juni vil den kommunale løsningen SvarUT koples til, slik at kommunene også kan sende digital post til innbyggerens postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

Deldette

Kontakt