Digitalisering gir enklere tilsyn

Flere offentlige virksomheter er i gang med å fjerne tidstyver ved å ta i bruk digitaliserte løsninger. Difi har snakket med Anja Sterten om digitaliseringsarbeidet i Arbeidstilsynet.

Publisert: 08. des 2015, Sist endret: 04. mar 2019
 

Anja Sterten, Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

Hvor mange tidstyver hos Arbeidstilsynet kan fjernes med digitale løsninger?

- Det kan være borti femten-tjue ulike skjemaer og meldinger. Det er godkjenninger, forhåndsmeldinger og annen søknadsbehandling. Potensialet er relativt stort for å kunne digitalisere.

Når vil de digitale løsningene komme i bruk?

- Vi har en målsetting om å digitalisere de fleste områdene i løpet av 2016. Det avhenger i stor grad om tilgjengelige ressurser når vi kan forvente å komme i mål.

Hva tenker du om de digitaliserte løsningene generelt?

- Det er en naturlig retning å gå for Arbeidstilsynet og noe som vil bidra til at vi jobber mer effektivt med arbeidsprosessene våre.

Er det noe verktøy dere benytter dere av når dere driver tilsyn?

- Vi er nå i en konseptfase for å utrede løsning med håndholdte enheter for vårt tilsynspersonell, noe som gjør det lettere å gjennomføre tilsyn. Dette vil kunne bidra til at ansatte kan skrive store deler av tilsynsrapporten mens de er på tilsynet, de kan kontrollere ID-kort og søke i ulike registre. I tillegg kan en slik løsning gjøre det lettere å få tilgang til veiledningsmateriell.

Hvordan var dette gjort tidligere?

- Tidligere, og til dels nå, gjøres store deler av tilsynet via papirbaserte skjema. Det benyttes mobiltelefoner og kamera for å ta bilder ute på tilsyn.

«..det er få betenkeligheter knyttet til digitaliseringsprosessen, under forutsetning av at brukerne benytter seg av det.»

Anja Sterten, Arbeidstilsynet

Er det noen negative konsekvenser av digitaliseringen?

- Nei, det er få betenkeligheter knyttet til digitaliseringsprosessen, under forutsetning av at brukerne benytter seg av det. De store virksomhetene har dette innarbeidet, men for de mindre kan det kanskje bli en større utfordring å benytte seg av for eksempel Altinn som verktøy. Per i dag kan de i stedet sende søknader via e-post eller manuell post.

Hvordan skal dere få disse til å bruke digitale løsninger?

- Vi vil utarbeide standardiserte brev med informasjon om at vi ikke lenger mottar papirbaserte meldinger og skjemaer som vi vil sende i retur til brukerne, om vi får henvendelser på en måte som ikke er digital. Arbeidstilsynet mottar flere tusen skjemaer og meldinger. Vi må derfor være konsekvente for å kunne ta ut en gevinst av digitale løsninger.

Deldette