Fra tidstyvprosjekt til kontinuerlig forbedring

Tidstyvprosjektet i Mattilsynet viste at virksomheten kan bli bedre på forbedringsarbeid, særlig når det gjelder å implementere endring på bakgrunn av erfaringer. Dette fører til at avvik kan bli gjentatt, til tross for at tidligere evalueringer peker på hva mangelen er og hvordan den kan løses.

Publisert: 04. apr 2016, Sist endret: 29. okt 2018

Mattilsynet skal gå dypere inn i årsakene til utfordringer med å gå kvalitetshjulet rundt (se figur 1). Prosjektet «Hjulet rundt i praksis» er opprettet med representanter fra både Hovedkontoret og regionene.

«Tidstyvarbeidet ga oss et dytt i riktig retning.  Nå kan vi videreutvikle våre systemer slik at vi oppnår et kontinuerlig medarbeiderdrevet forbedringsarbeid. Nå må vi også se hvordan vi kan integrere årets fellesføring om brukerdialog inn i dette arbeidet» sier Hege Hopen, kvalitetsleder.

                                             Kvalitetshjulet i Mattilsynet

Kvalitetshjul i Mattilsynet

 

Med tariffavsatte kompetansemidler fra Difi er det mulig å involvere Høgskolen i Lillehammer (HIL), og dermed får Mattilsynet en vitenskapelig tilnærming til videre undersøkelser. Høgskolens begynte med en kvantitativ undersøkelse som ble sendt ut til hele organisasjonen, og følger nå opp med kvalitative undersøkelser i form av dybdeintervjuer. Over femti prosent deltok i den kvantitative undersøkelsen, mer en nok til å danne et tydelig bilde av tilstanden.

«Det å forankre prosjektet i organisasjonen har vært viktig. Vi har behov for aktiv deltagelse fra både ledere og medarbeidere, og da er det viktig at vi viser hva gevinsten av denne innsatsen er», understreker Hopen.

Basert på resultatene av undersøkelsene skal prosjektet legge frem en plan for hvordan rutiner for forbedringsarbeid kan innarbeides i opplæring og lederutvikling. I tillegg skal de vurdere om det er behov for videreutvikling av tekniske løsninger. Målet er ikke å finne opp hjulet på nytt, men å se hvilke forbedringer som kan gjøres innenfor eksiterende rammer.

«Vårt beste råd til det videre arbeidet med å fjerne tidstyver er at virksomhetene tar utgangspunkt i egne systemer og metoder for forbedring», avslutter Hopen.

Deldette