Ny innrapporteringsløsning for Oppgaveregisteret

4. april 2016 lanserte Brønnøysund ny elektronisk løsning for innrapportering til Oppgaveregisteret. Nå vil det være enklere for etatene å innrapportere. De slipper blant annet å registrere uendret informasjon som allerede finnes i Oppgaveregisteret.

Publisert: 15. apr 2016, Sist endret: 29. okt 2018

I tilknytning til den nye elektroniske løsningen er det også utarbeidet veiledning for å beregne belastning (tidsestimater) oppgaveplikter for næringslivet som vil klargjøre hva etatene skal innrapportere. Den nye løsningen fjerner flere tidstyver som ble spilt inn på registreringen i oppgaveregisteret. (TIF 2014-1225 og TIF 2014-857)

Nærmere informasjon om oppgaveregisteret i Brønnøysundregistrene.

Oppgaveregisteret

Oppgaveregisteret inneholder en oppdatert oversikt over hvilke skjemaer (oppgaveplikter) etatene pålegger de næringsdrivende å innrapportere. Oppgaveregisteret skal gjøre det enklere for etatene å samordne sin informasjonsinnhenting fra næringslivet og bidra til at samme informasjon ikke etterspørres flere ganger. Gjenbruk av data vil også medføre forenklet informasjonsinnhenting for etatene.

Deldette