Unødvendig omvei for klager på journalopplysninger er fjernet

Saksbehandlingsreglene for å endre og fjerne journalførte helseopplysninger er nå endret.

Publisert: 10. aug 2016, Sist endret: 29. okt 2018

Endringen innebærer at klageren får raskere svar på sin klage. Fylkesmannen melder at saksbehandlingstiden reduseres med 3 uker.

Tidligere sendte Fylkesmannen disse sakene til Datatilsynet for uttalelse. Hverken Datatilsynet eller Fylkesmannen opplevde denne saksflyten som nødvendig. Nå får klageren raskere svar, og Datatilsynet omlag 50 færre saker i året.

Endringen trådte i kraft per 1. juli 2016. For å endre saksflyten måtte Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) justeres.

Dette fjerner tidstyvene:

TIF2015-419, TIF2014-708, TIF2014-421

Den nye saksgangen for å endre og fjerne journalførte helseopplysninger framgår av § 42 og 43 I lovforslaget her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_8 (§42 og 43)

 

Deldette