Anbefaling om at det opprettes et Arbeidsgiverråd i staten

Virksomhetsledere i staten overrakk sin rapport til statsråd Jan Tore Sanner fredag 30. september 2016. Rapporten omfatter anbefalinger om hvordan virksomhetene i staten kan samordne seg for å få større innflytelse over den statlige arbeidsgiverpolitikken og ta større ansvar i gjennomføringen av den. Difi har vært sekretariat for Interimsrådet.

Publisert: 30. sep 2016, Sist endret: 29. okt 2018

Interimsrådet foreslår at det opprettes et råd sammensatt av arbeidsgivere i staten, og knytter samtidig noen forutsetninger til at rådet skal oppnå sin hensikt. I forslaget til vedtekter pekes Difi ut som sekretariat for arbeidsgiverrådet i staten. Les rapporten fra interimsrådet på KMDs nettsider.

Deldette