Begreper - felles informasjonsmodeller

Her finner du er oversikt over begreper som er viktige for etablering av felles informasjonsmodeller

Publisert: 28. sep 2016, Sist endret: 13. mai 2019
Anbefalt termDefinisjonFortolkingskontekst (fagområde)Relaterte begrep
Begreper
Begrep

Kunnskapsenhet som er dannet gjennom en unik kombinasjon av kjennetegn.

Kilde: Standard for begrepskoordinering

Informasjonsforvaltning 
Domenemodell

Informasjonsmodell for et avgrensbart/identifiserbart felt/område.

Synonym: fagområdemodell
  
Egenskap

Navngitt fellesbetegnelse for attributt og rolle for en klassifikator som beskriver verdier som forekomster av klassifikatoren kan ha

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarkitektur)

Navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

Kilde: Geomatikkordboken
Informasjonsforvaltning 
Enkelttype

Beskrivelse av verdidomene for en egenskap

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarktektur)

Synonym: Verdiområde

Kilde: Geomatikkordboken

Informasjonsforvaltning 
Entitet

Informasjonsobjekt som representerer noe i denne verden

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarkitektur)

Synonym: Objekt

Kilde: Geomatikkordboken

Informasjonsforvaltning 
Entitetstype

Beskrivelse av felles egenskaper for et definert sett av entiteter

Kilde: Skatteetaten (Informasjonsarktektur)

Synonym: Objekttype

Kilde: Geomatikkordboken

Informasjonsforvaltning 
Felles informasjonsmodellInformasjonsmodell til felles bruk på tvers av virksomheter,  forretningsområder og/eller applikasjonssegmenterInformasjonsforvaltning 
Informasjonsmodell

Formalisert beskrivelse av et begreps egenskaper og relasjoner mellom disse.

Beskriver den informasjonen en virksomhet trenger å motta eller selv produserer for å utføre sitt daglige virke.

Kilde: Skatteetaten

Informasjonsforvaltning 
Interoperabilitet

Interoperabilitet, i kontekst av europeisk offentlig tjenesteutvikling, er evnen organisasjoner har til å samhandle mot et felles og avtalt mål. Dette involverer deling av informasjon og kunnskap mellom organisasjonene, noe som skjer via informasjonsutveksling mellom deres respektive IT-systemer med tilhørende arbeidsprosesse

Kilde: EU EIF 2.0

  
Kjernemodell

Enkel, gjenbrukbar og utvidbar informasjonsmodell som fanger de fundamentale egenskapene til en entitet på en kontekstfri og syntaksfri måte

Synonym: Kjernedatamodell

Engelsk: Core vocabulary

Kilde: EU ISA
Informasjonsforvaltningkjernevokabular
SOSI

Samordnet opplegg for stedfestet informasjon

Kartverket 
Utvekslingsmodell

Informasjonsmodell for en spesifikk informasjonsutveksling eller applikasjon

Synonym: løsningsmodell, meldingsmodell, tjenestemodell, datamodell, implementasjonsmodell,

konstruksjonsmodell

  

 

Deldette