Eksempler: Spesialisering og innsnevring

Her finner du eksempler på spesialisering av Person med utvidelser og gjenbruk av Person med innsnevring av egenskapsbruk (og utvidelser)

Publisert: 28. sep 2016, Sist endret: 13. mai 2019

Eksempel på spesialisering av Person med utvidelser

Arbeidstaker spesialiserer her Person og arver alle egenskaper. I tillegg har Arbeidstaker en knytning til Arbeidsforhold, noe som Person ikke har.
 
 

Arbeidstaker spesialiserer her Person og arver alle egenskaper. I tillegg har Arbeidstaker en knytning til Arbeidsforhold, noe som Person ikke har.

Eksempel på gjenbruk av Person med innsnevring av egenskapsbruk (og utvidelser)

For hytteeiere er man i denne modellen kun opptatt av navn, identifikator og adresse. Alle andre egenskaper fra fellesmodellen er utelatt. Adresse-egenskapen fra Person er i tillegg gitt nytt navn (spesialisert til) hytteadresse
 
 

For hytteeiere er man i denne modellen kun opptatt av navn, identifikator og adresse. Alle andre egenskaper fra fellesmodellen er utelatt. Adresse-egenskapen fra Person er i tillegg gitt nytt navn (spesialisert til) hytteadresse.

Deldette