For få grønne innkjøp i Norge

Den nye rapporten "Kartlegging av miljøkrav i offentlige anskaffelser 2015" dokumenterer at offentlige virksomheter ikke legger nok vekt på miljø ved anskaffelser. ​Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi sier at hovedinntrykket fra undersøkelsen er at stat og kommune har et stort forbedringspotensial når det gjelder grønne innkjøp.

Publisert: 22. nov 2016, Sist endret: 24. mai 2019

Nesten ingen vekter miljø 30 prosent

– Vi fant kun én anskaffelse hvor miljø var vektet med 30 prosent eller mer i tildelingskriteriene. Dette tilsvarer 0,4 prosent av utvalget. Her må det satses mer for at offentlige innkjøp skal bidra til grønn konkurransekraft, sier Dag Strømsnes.

Difi har i samarbeid med konsulentselskapet Inventura kartlagt 250 utlysninger innenfor sektorene transport, møbler, yrkesklær og IKT-utstyr. Formålet med undersøkelsen var å få en oversikt over status for praksis i 2015.

Les hele saken og last ned rapporten på anskaffelser.no

Deldette

Kontakt