EUs tilbud om finansiering av digitaliseringsprosjekter i 2018

Norske digitaliseringsprosjekter kan søke om finansiering under EU-programmet "Connecting Europe Facility" (CEF).

Publisert: 01. feb 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Gjennom programmet “Connecting Europe Facility” (CEF), kan norske offentlige og private virksomheter få opptil 75 % av sine kostnader knyttet til digitaliseringsprosjekter dekket av EU. Prosjektene skal koble norske digitale tjenester til EUs felles digitale infrastruktur og gjøre det mulig for innbyggere, næringsdrivende og offentlige virksomheter til å utføre oppgaver digitalt på tvers av landegrenser i Europa.

INEA, som er EUs administrative organ for CEF-programmet, vil organisere flere utlysingsrunder i 2018 (se liste under).

Informasjon om hvordan man kan søke finansieringsstøtte finner du på INEAs nettsider. Følg også med på INEAs nettbaserte informasjonsdager, eller ta kontakt med Difi.

CEF Telecom utlysingsrunde 2018-1, åpnet 22. februar, søknadsfrist 15. mai 2018

Finansiering gjelder prosjekter knyttet til:

CEF Telecom utlysingsrunde 2018-2, åpnet 2. mai, søknadsfrist 18. september 2018

Finansiering gjelder prosjekter knyttet til:

CEF Telecom utlysingsrunde 2018-3, åpnet 17. mai, søknadsfrist 22. november 2018

Finansiering gjelder prosjekter knyttet til:

CEF Telecom utlysingsrunde 2018-4, åpnet 28. juni, søknadsfrist 22. november 2018

Finansiering gjelder prosjekter knyttet til:

CEF Telecom utlysingsrunde 2018-5, åpnet 3. mai, søknadsfrist 15. november 2018

Finansiering gjelder prosjekter knyttet til:

WiFi4EU

 I tillegg til utlysningene listet over, er det mulig for norske kommuner å søke om finansiering til å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner i Norge gjennom WiFi4EU-satsingen til EU-kommisjonen

 

Mer informasjon om CEF Digital i Norge finner du på Difi.no.

Deldette