Rettleiing i informasjonssikkerheit ved anskaffing

Svensk veileder for anskaffelser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har laga ei rettleiing om informasjonssikkerheit ved anskaffingar.

Publisert: 24. apr 2017, Sist endra: 29. okt 2018

Den svenske rettleiinga om informasjonssikkerheit i anskaffing, er no tilgjengeleg i Difi si ressursoversikt

Sharethis