Difi starter nettverk på Digitalt førstevalg

40 virksomheter deltar på nettverk for å utarbeide planer for hvordan egnede tjenester kan gjøres tilgjengelig digitalt.

Publisert: 22. aug 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Statlige virksomheter har fått i oppdrag å kartlegge potensialet og legge planer for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser. Regjeringens ambisjonsnivå er høyt, blant annet skal ikke offentlig sektor spørre deg på nytt om noe den allerede vet.

For å lære av hverandre og diskutere felles muligheter og utfordringer, arrangerer Difi fire nettverkssamlinger denne høsten. Den første holdes 4. september hvor temaet er digital modenhet i virksomheten. De neste temaene vil blant annet handle om brukerorientering og innovasjon.

- Vi har hatt stor interesse for å delta på disse samlingene, sier prosjektleder Ellen Strålberg. Hele 90 deltakere fra 40 ulike virksomheter har meldt seg på.

- Både store virksomheter som Skatteetaten og Nav, og små virksomheter som Norsk akkreditering og Statens sivilrettsforvaltning deltar.  Vi har også representanter fra ulike faglige ståsteder - fra prosjektledere til virksomhetsarkitekter til HR. Nå bare gleder vi oss til å møte alle deltakerne og til høre om deres erfaringer med digitalisering av offentlig sektor.

 

Deldette

Kontakt