Ønsker du å delta i et nettverk for administrasjonssjefer i direktoratene?

Nettverk administrasjonssjefer

Difi har etablert et nettverk for ledere av administrasjons- og HR-avdelinger i direktoratene. På nettverksmøtene deler deltakerne erfaringer, tester ut idéer og diskuterer aktuelle problemstillinger.

Publisert: 12. sep 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Målet med nettverket er å legge til rette for informasjons- og erfaringsutveksling gjennom innlegg og diskusjoner. Nettverket skal være et sted der deltakerne kan dele erfaringer, få gode innspill, teste ut idéer og diskutere aktuelle problemstillinger. Deltakelse i nettverket kan også bringe med seg nye samarbeidsprosjekter.

Nettverket består i dag av bortimot 30 ledere. Nettverket har eksistert i snart tre år og det kan nå være på tide å minne aktuelle ledere på at tilbudet finnes.

Deltakelse i nettverket er frivillig, men forutsetter egeninnsats. Nettverksmøter arrangeres ca. 4 ganger i året. Det settes av 4-5 timer per møte og møtene legges til et av de deltakende direktoratene. Det går på omgang å være vertskap og sørge for møterom og enkel bevertning. Vi har deltakere fra flere steder i landet.

I møtene legges det opp til at to-tre deltakere holder et kort, forberedt innlegg før diskusjon og utveksling av synspunkter. Det siste året har innleggene i stor grad handlet om effektivisering, omorganisering og nedbemanning. Deltakerne velger selv temaene for møtene.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta i nettverket. Meld din interesse per e-post til ingunn.botheim@difi.no. 

Kontaktpersoner:

Ingunn Botheim, tlf: 480 84 975, e-post: ingunn.botheim@difi.no 

Tone Skåre, tlf: 900 14 707, e-post: tone.skare@difi.no 

 

Deldette