Start med digital modenhet

Alle offentlige virksomheter skal fullføre digitalt førstevalg. Hvorfor det kan være lurt å starte med virksomhetens digitale modenhet ble diskutert på Difis første nettverkssamling 4. september.

Publisert: 08. sep 2017, Sist endret: 08. jan 2020

- I vår inviterte vi noen offentlige virksomheter for å fortelle oss hva de opplevde var viktig for å møte forventningene. Det viste seg at de var opptatt av det meste – alt fra tekniske løsningskomponenter til ledernes kompetanse og ansvar. Og det høres jo rimelig ut. Digitalisering berører alt vi driver med. Men man kan jo bli litt matt – hvor skal man starte?

Vi synes et bra startsted er å vurdere virksomhetens digitale modenhet. En slik vurdering er et godt utgangspunkt for å vurdere styrker og svakheter, og kan sette i gang en modningsprosess, sier prosjektleder Ellen Strålberg

 
 

Sopra Steria har kartlagt digital modenhet i 50 norske virksomheter. På en 5-punkts skala fra «pre-digital» til «digital leder» havner de aller fleste midt på treet, kunne Kjersti Solem fra Sopra Steria fortelle. Det betyr at virksomheten har forstått at de må digitalisere, og jobber med å utforske muligheter.

Kjersti Solem fremhevet også fra egen virksomhet at det er utfordrende med samarbeid på tvers. Det fordrer nye krav til ledelse og styring.

 

Nettverksarbeid

Etter en time i plenum, ble deltakerne inndelt i 3 nettverkssgrupper. Det ble rikelig med tid til å diskutere relevante tema som deltakerne selv var opptatt av gjennom Lean coffe-metodikk. De mest populære diskusjonstemaene var:

  1. Ledelse: har de riktig kompetanse; hvordan få aksept til endring; hvordan få eierskap og forankring hos ledelsen; og i tillegg hvordan involvere og lære opp ansatte; organisering rundt digitalisering og omstilling
  2. Kultur: hvordan håndtere, skape, utvikle kultur for digitalisering, omstilling og innovasjon og jobbe med utfordringene som ligger i hierarkiske linjeorganisasjoner
  3. Brukerorientering: hvordan jobbe med og forstå brukere; hvem er de; hvilke behov har de; brukerinvolvering- og testing;
  4. Digital transformasjon og modenhet; hvordan forstå og jobbe med; hvordan vurdere (og bruke Difis verktøy); samhandling drift-utvikling og forretning-IT;
  5. Kompetanse, både IT, digital og annen;
  6. Finansiering og ressurser
  7. Samhandling og samarbeid på tvers i offentlig sektor og med andre (privat, FoU, utdanning).

Temaet med flest stemmer var likevel "Hvilke tjenester har dere lykkes med? Hvorfor?".

 
 

Det har vært stor interesse for Difis nettverkssamlinger om digitalt førstevalg. 42 virksmheter deltar, med over 90 personer. 13 av 15 departementer er representert. Det er Difi som fasiliter møteplassen og setter opp relevante tema til diskusjon, men det er deltakerne selv som må bidra til erfaringsdeling og refleksjon. 

Vi ser frem til neste samling den 29.9 hvor temaet er brukerorientering. Den 13.11 handler det om ny teknologi og innovasjon, mens tema den 6.12 foreløpig ikke er bestemt.

 

 

Deldette