Hør høydepunktene fra 199 anbefalinger om digitalisering

Siden opprettelsen i 2016 har Digitaliseringsrådet behandlet 26 ulike digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og gitt 199 ulike anbefalinger. Nå inviterer rådet til frokostseminar 25. oktober om rådets arbeid så langt.

Publisert: 10. okt 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Erfaringene fra Digitaliseringsrådet er samlet i en ny rapport: Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter – hvordan kan vi løse dem? Rapporten vil bli lansert på frokostseminaret, og det vil bli tid til spørsmål og dialog. Det danske IT-prosjektrådet og Utlendingsnemnda vil også dele sine erfaringer på seminaret.

- Vi har lært mye som vi gjerne vil dele med flere, blant annet gjennom denne rapporten. Rapporten oppsummerer erfaringene fra vi ble etablert frem til i dag. Vi håper og tror disse erfaringene kan være nyttige for departementer og virksomheter i og utenfor statlig sektor, uavhengig av hvor langt de har kommet med digitalisering, sier Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet.

Digitaliseringsrådet skal hjelpe ledere i statlige virksomheter å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at virksomhetene lærer av hverandres suksesser og feil.

Program for bedre styring og ledelse i staten

Digitaliseringsrådet er sammen med medfinansieringsordningen og strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av KMDs program for bedre styring og ledelse i staten.

Deldette