Nytt anskaffelsesakademi skal styrke anskaffelsesfaget

Difi har etablert Anskaffelsesakademiet. Etableringen skjer i samarbeid med NHO, LO, Virke KS - og med høgskole- og universitetssektoren.

Publisert: 23. nov 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Anskaffelsesakademiet er et forsknings- og utdanningssamarbeid med formål å opprette en nasjonal rammemaster i offentlige anskaffelser, samt styrke etterutdanning og forskningsinnsats på fagområdet.

Forventer resultater

– Anskaffelsesakademiet blir opprettet fordi vi vil styrke kompetansen om offentlige anskaffelser. Målet er blant annet besparelser, mer effektive innkjøp, færre avlysninger og bedre behovsdekning, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Anskaffelsesakademiet skal fremme forskning, kunnskap og utdanning innenfor offentlige anskaffelser. Offentlige virksomheter kan blir partnere og dermed påvirke fremtidig forskning og utvikling innen faget.

Steffen Sutorius mener at akademiet kan stimulere til innovasjon og næringsutvikling.

– Jeg mener også at akademiet kan stimulere til andre viktige mål, som for eksempler det grønne skiftet og tiltak mot sosial dumping, sier Sutorius.

Utdanning og forskning

Anskaffelsesakademiet har som mål å etablere en nasjonal rammemaster, etablere fagemner på bachelornivå og opprette 12-15 årlige PhD-stillinger i en egen forskningsskole, i tillegg til løpende forskningsprogrammer.
Disse samarbeider om Anskaffelsesakademiet:

 • Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
 • Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Høgskolen i Molde (HiM)
 • Difi
 • NIMA
 • KS
 • LO
 • NHO
 • Virke
 • Partnere (offentlige virksomheter)

Deldette

Kontakt