Vinnerne av anskaffelsesprisene 2017

Torsdag 23. november 2017 delte DIFI ut anskaffelsespriser til to verdige vinnere. Det var sju nominerte innenfor priskategoriene bærekraftige anskaffelser og digitalisering og god styring.

Publisert: 23. nov 2017, Sist endret: 04. mar 2019

Oversikt over de nominerte

Se bilder fra Anskaffelsesekonferansen 2017 (Flickr)

Årets vinnere er:

Digitalisering og god styring

Vinner: Tysvær kommune

Foto av vinnere av anskaffelsesprisen

Fra venstre: Hilde Skomedal Rasmussen, Anne Dagsland og Tor Leif Helgesen. Prisen er et litografi av Alf C. Hvaring.

Foto: Thomas Eckhoff

Fungerende rådmann: Tor Leif Helgesen
Innkjøpsleder: Anne Dagsland
Faglig koordinator pleie og omsorg: Hilde Skomedal Rasmussen

Juryens begrunnelse:
Juryen erfarer at det har kommet inn mange gode forslag og at det har skjedd en god utvikling de siste årene.  De nominerte har utmerket seg med at digitalisering er et virkemiddel for å oppnå bedre styring, gevinstrealisering og lederforankring.

Vinneren i kategorien for digitalisering og god styring har:

  • Fullintegrert e-handel
  • Jobbet aktivt med leverandørutvikling
  • Bygget kompetanse blant egne medarbeidere og samarbeidskommunene
  • De har strategisk dialog med ledelsen
  • De har innført kategoristyring som har gitt redusert forbruk
  • Kategoristyring har også gitt kostnadsbesparelser innen flere kategorier som medisin, kontor og leasing av transportmidler.

Vinneren var nominert i 2015 og viste allerede da en strategisk tilnærming. De belyste hvordan sykefraværet gikk ned pga bedre organisering av innkjøp, brukermedvirkning og kompetansebygging. Vinneren fokuserer på hele verdikjeden i arbeidet med innkjøpsavtalene.
Juryen synes det er svært gledelig å gi prisen til en liten kommune som har realisert mye til tross for relativt små ressurser. Vinneren er et svært godt forbilde for både kommunale og statlige virksomheter.
 

Bærekraftige anskaffelser

Vinner: Vann- og avsløpsetaten i Oslo kommune med prosjektet NoDig Challenge

Foto av vinnere av anskaffelsesprisen

Fra venstre: Tina Kjeldgaard-Petersen og Christian Tveitnes fra Oslo kommune og Dag Strømsnes (Difi). Prisen er et litografi av Alf C. Hvaring.

Foto: Thomas Eckhoff

Juryens begrunnelse:
Alle de tre nominerte kandidatene er fremragende eksempler på hvordan man kan bruke anskaffelser som strategisk virkemiddel for å nå viktige samfunnsmål. Kandidatene har alle vist hvordan man kan bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket på en måte som kan inspirere andre offentlige virksomheter.

Vinneren i kategorien for bærekraftige anskaffelser har:

  • Tatt ansvar for å påvirke markedet i en mer bærekraftig retning. De har utfordret seg selv med krevende anskaffelsesprosess og turt å ta økonomisk risiko for å fremme ny teknologiutvikling
  • De har tilpasset kompetanse på boreteknologi i oljesektoren til å dekke behov for å minimalisere graving i tettbygde strøk. Det vil bidra til å redusere både kostnader og miljøbelastning i vesentlig grad.
  • Teknologien som er utviklet vil kunne revolusjonere hvordan vi og verden arbeider under bygulvet. 
  • Resultatet er den førkommersielle anskaffelsen NoDig Challenge – Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning.

Deldette