Effektiviser ved bruk av roboter

Portrett Liv Rossow

Har du hørt om prosessautomatisering eller Robotic Process Automation (RPA)? Ved bruk av en relativt rimelig programvare kan oppgaver som ikke krever skjønnsmessig vurdering automatiseres på rekordtid. Om du lurer på hvordan din virksomhet går i gang med automatisering av prosesser kan du finne hjelp på våre nettsider.

Publisert: 06. des 2017, Sist endret: 29. okt 2018

- Programvarebaserte roboter har vært populære i flere år i privat sektor, fordi de ofte gir meget god avkastning. Nå har også offentlig sektor sett nytten av denne teknologien, der både kommuner og statlige virksomheter allerede har tatt ut gevinster, sier rådgiver Liv Oftedal Rossow i Difi.

Din virksomhet kan oppnå effektiviseringsgevinster ved å få bedre oversikt over virksomhetens prosesser og arbeidsflyt, og automatisere de prosessene og oppgavene som ikke krever menneskelig behandling.

- Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) er blant virksomhetene som har kommet godt i gang med prosessautomatisering, ved å automatisere flere prosesser i to ulike avdelinger. Vi ser at de har særlig god nytte av at virksomheten hadde eksisterende prosesskart. I tillegg har Bergen Kommune vist at deres robot – Digifrid – alene kan ta unna oppgaver som ville krevd 12 ansatte, forteller Rossow.

Hensikten med å utvikle dedikerte sider til prosessautomatisering er å løfte teknologien frem, slik at forhåpentligvis enda flere offentlige virksomheter kan hente ut gevinster ved hjelp av RPA.

Du kan blant annet lese om når du kan bruke RPA og hvordan du kommer i gang med et RPA-prosjekt.

Deldette

Roboter 24/7 - 365 dager i året

En vanlig ansatt krever 7,5 timers arbeidsdag, lunsjpause, toalettpauser, kaffepauser, 5 ukers ferie, helgefri og fri ved egen sykdom og barns sykdom. En robot jobber 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Ettersom programvarebaserte roboter i tillegg har relativt lave investeringskostnader, kan prosesser man vanligvis ikke ville automatisert nå bli lønnsomme. Programvaren jobber som en vanlig ansatt, med det unntak at alle oppgaver må være regelstyrte – roboten gjør ingen menneskelige vurderinger.