Difi og Oslo kommune lanserer ny innsynsløsning

Lansering av eInnsyn, fra venstre: Raymond Johansen, Steffen Sutorius og Paul Chaffey

Difi og Oslo kommune lanserer 5. februar en ny felles innsynsløsning for det offentlige. Det nye eInnsyn vil gjøre det langt enklere for alle å få innsyn i offentlige dokumenter.

Publisert: 05. feb 2018, Sist endret: 29. okt 2018

eInnsyn erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som har vært statlig sektors løsning for innsyn. For Oslo kommune erstatter eInnsyn Søk i Politiske Saker (SIPS), og vil også tilby kommunens postjournal.

eInnsyn gir enda mer åpenhet

Siden den gamle løsningen OEP ble lansert i 2010, har antall innsynsbegjæringer økt kraftig. I 2017 ble 4,6 millioner journalposter publisert, ca. 300 000 innsynskrav ble fremmet og det ble gjennomført 7,5 millioner søk i OEP.

- I Norge er vi stolte over åpenheten. Ett av de viktigste prinsippene vi styrer etter, er åpenhet i forvaltningen. Med eInnsyn tar vi et viktig steg videre. Det er flott at stat og kommune har utviklet denne løsningen sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Dette unike samarbeidet mellom statlig og kommunal sektor vil gjøre det langt enklere for innbyggere, journalister, næringsliv og andre å følge med på beslutningsprosesser som angår dem. Gjennom en felles offentlig innsynsløsning kan vi praktisere mer åpenhet og styrke offentligheten. For demokratiet er det viktig at man enkelt kan kikke offentlig sektor i kortene, sier byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen.

Gjelder hele offentlig sektor

Difi og Oslo kommune har på tvers av statlig og kommunal sektor utviklet innsynsløsningen for hele offentlig sektor.

- eInnsyn er ikke bare en tjeneste som svarer på mange ulike krav og behov. Den bygger på en it-arkitektur som er rigget for å digitalisere videre, og bidra til større grad av samhandling i offentlig sektor, sier direktør i Difi, Steffen Sutorius.

- For å øke farten på digitaliseringen i offentlig sektor må vi i større grad tenke som ett konsern, og digitalisere på tvers i offentlig sektor. Nå har vi vist at vi kan få til dette i praksis. Det har like stor verdi som innsynsløsningen i seg selv, sier direktør i Difi, Steffen Sutorius.

Oslo kommune, og de statlige virksomheter som i dag leverer til OEP, vil benytte løsningen fra oppstart 5. februar. Per nå er det 121 statlige virksomheter og ca. 20 virksomheter/bydeler i Oslo kommune som har koblet seg på. Målsettingen er at hele offentlig sektor etter hvert samles i eInnsyn som en felles løsning.

Deldette