Frokostseminar 25.oktober: Informasjonssikkerhet i styringsdialogen

Veien videre

I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober skal vi i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangere frokostseminar om departementenes styringsdialog og oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet i underliggende virksomheter.

Publisert: 18. sep 2018, Sist endret: 11. jan 2019

Praktisk informasjon

Dato: 25. oktober 2018
Tid: 08:30 - 11:00
Sted: R5 "Auditoriet", Akersgata​​​​​, Oslo
Påmeldingsfrist: 23. oktober 

Informasjonssikkerhet er viktig for at befolkningen skal ha høy tillit til forvaltningen. I seminaret vil vi vektlegge informasjonssikkerhet som et virkemiddel i styringsdialogen og se på mulighetene som informasjonssikkerhet gir.  

Invitasjon sendes til etatsstyrere og virksomhetsledere fra de statlige virksomhetene som deltok i Difis evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen tidligere i år. 

Agenda:

TidTemaForedragsholder
08:30 - 09:00Kaffe 
09:00 - 09:10Åpning av seminaretSteffen Sutorius, Direktør, Difi
09:10 - 09:30Informasjonssikkerhet som del av styringsdialogen, hva er viktig for departementene?Eivind Dale, Departementsråd, KMD
09:30 - 09:50Informasjonssikkerhet som del av styringsdialogen, hva er viktig for virksomhetene?Cathrine M. Lofthus, Administrerende direktør, 
Helse Sør-Øst RHF
09:50 - 10:00PAUSE 
10:00 - 10:15

Funn og anbefalinger:​
Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen, Difi-rapport 2018:4​

Øyvind Grinde, Seksjonssjef, Difi

10:15 - 10:30

Departementets rolle, ansvar og kompetansebehov for å lykkes med digitalisering,
fornying og endring
Espen Opjordsmoen, Avdelingsdirektør, ASD
10:30 - 10:50

Diskusjon med sidemann

v/ Difi
10:50 - 11:00Oppsummering og vel hjem!Difi

Deldette