Ny veiledning om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser

For å bedre etterlevelsen av regelverket har Difi på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utformet en ny veileder som viser hvordan offentlige innkjøpere skal etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår og kontrollere at kravene er oppfylt i sine kontrakter.

Publisert: 07. sep 2018, Sist endret: 31. okt 2019

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi har med dette gjennomført et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet for å sikre bedre etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

– Det å stille relevante krav til lønns- og arbeidsvilkår krever både kompetanse og ressurser. Vår veiledning skal derfor tydelig vise hvordan offentlige innkjøpere kan etterleve regelverket, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Riksrevisjonen påpekte i sin forvaltningsrapport om myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser at offentlige virksomheter ikke i tilstrekkelig grad etterlever regelverket som skal bidra til å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved egne anskaffelser.

Offentlige anskaffelser er på grunn av sitt omfang et viktig strategisk virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Offentlige innkjøpere har et samfunnsansvar, og skal derfor stille krav til lønns- og arbeidsvilkår. Dette bidrar til å sikre anstendige arbeidsvilkår for de som for eksempel bygge skoler og sykeheim eller yter renholdstjenester for det offentlige.  

Difi har også utviklet et nytt risikostyringsverktøy som kan hjelpe innkjøperne med å vurdere risiko og prioritere hvilke kontrakter hvor det skal gjennomføres mer kontroll.

Deldette

Kontakt