Staten sparer stort på felles innkjøp

Lederne i Nordialog og Difi tar hverandre i hånda

En ny innkjøpsavtale gjør at Staten vil kunne spare inntil 30 millioner i året på innkjøp av mobiltelefoner og nettbrett. Den samlede besparelsen på felles innkjøp er med det oppe i omtrent 230 millioner i året.

Publisert: 03. sep 2018, Sist endret: 04. mar 2019

Difi, ved Statens innkjøpssenter, har inngått avtale om felles kjøp av mobiltelefoner og nettbrett for 180 statlige virksomheter med 135 000 ansatte. Til sammen kjøper disse virksomhetene omtrent 38 000 mobiltelefoner og 4000 nettbrett hvert år.

Tre leverandører signerte kontrakt om levering av telefoner, nettbrett og tilhørende utstyr og tjenester:

  • Nordialog Oslo AS
  • Dustin Norway AS
  • Atea AS

Avtalen vil gjelde i to år, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Gruppefoto signering av fellesavtale for mobiltelefoner og nettbrett

Fra venstre: Kjetil Østgård, Difi; Ketil Knutsen, Dustin; Morten Østerholt, Statens innkjøpssenter; Steffen Sutorius, Difi; Tor Austenå, Atea og Jens Haviken, Nordialog Oslo

 

Sparer 230 millioner i året på fem avtaler

Dette er den femte innkjøpsavtalen Difi inngår på vegne av staten. Til sammen på disse fem første avtalene ligger det altså an til at staten vil spare omtrent 230 millioner i året, når alle virksomhetene har tatt avtalene i bruk.

Leder for Statens innkjøpssenter, Kjetil Østgård, forteller at hovedårsaken til besparelsene rett og slett er at volumene er store.

– Handler du mye, får du bedre priser enn om du handler lite. Og når du handler på vegne av store deler av staten, handler du ganske mye, sier han. I tillegg kommer verdien av sparte transaksjonskostnader og frigitt tid og ressurser hos virksomhetene som nå slipper å forhandle fram egne avtaler.

God investering

Statens innkjøpssenter ble etablert 1. januar 2016, og koster ca. 12,5 millioner i året å drifte. Direktør Steffen Sutorius i Difi er fornøyd med at etableringen av innkjøpssenteret har vist seg å være en god investering.

– Allerede på den første avtalen vi inngikk, om kjøp av forbruksmateriell, sparte vi staten for 7–8 ganger mer enn den årlige kostnaden for å drive Statens innkjøpssenter. Når vi nå er oppe i 230 millioner, tror jeg vi må kunne si at myndighetene gjorde en god investering da de satset på felles innkjøp. Et bilde på det er at de årlige gevinstene fra Statens innkjøpssenter nå nærmer seg halvparten av Difis totale, årlige driftsutgifter, sier Sutorius.

Flere innkjøpsavtaler er på gang. De to neste avtalene vil omfatte kjøp av PC-er og PC-skjermer. Disse vil etter planen bli undertegnet i løpet av høsten.

Deldette