Fylkesmannen i Hordaland og fylkesmannen i Sogn og Fjordane - prosesser og effekter av sammenslåing

Fylkesmannen i Hordaland og fylkesmannen i Sogn og Fjordane søkte om midler innenfor temaet "Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser" og ble tildelt kr. 1 000 000.

Publisert: 12. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Om prosektet 

Fylkesembetene i Hordaland og Sogn og Fjordane skal sammenslås fra 01.01.2019. Med to kontorsteder har de søkt om midler til å få til felles kulturbygging mellom fylkene og bli en fremtidsrettet organisasjon som er gode på digitale løsninger. Målet var å komme tidlig i gang med omstillingsprosessen for å sikre felles organisasjonskultur gjennom bedre samhandling og samarbeid. 

Det er gjennomført en rekke samlinger. Både på ledernivå, avdelingsnivå og fellessamlinger for hele det nye embetet. I tillegg ble det arrangert samlinger for ledere, personal, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Effekten av samlingene har gitt fylkesembetene kompetanseheving på sentrale temaer som rettigheter og plikter ved omstilling, endringskompetanse, fjernledelse, kompetansesamtaler og risikovurdering av arbeidsmiljø. I tillegg er det kartlagt felles arbeidsmetoder og nye rutiner for det nye embetet, Fylkesmannen i Vestlandet. En suksessfaktor fra prosjektet var at gruppesammensetningen på samlingene var på tvers av kontorsted og avdelinger. 

Samarbeid med andre virksomheter 

I tillegg til at Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane samarbeidet om prosjektet, benyttet de eksterne ressurser med juristkompetanse og organisasjonspsykologer. 

Involvering av de tillitsvalgte 

Tillitsvalgte har vært med på å planlegge aktiviteter, deltatt på samlingene og bidratt til å videreformidle kunnskapen ut i virksomheten. 

Spredning

Erfaringer har blitt kommunisert i fagforum, på samlinger og til ledere. Sluttrapporten fra prosjektet deles gledelig med andre virksomheter. 

Kontaktperson for prosjektet 

Kari Tepstad Utavær

Deldette