NAV Buskerud - Læringssystem for utvikling av kompetanseledelse

NAV Buskerud søkte om midler innenfor temaet "Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser" og ble tildelt kr. 353 100.

Publisert: 12. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Om prosjektet 

NAV Buskerud fikk tildelt midler til å utarbeide et læringsopplegg for NAV-ledere og deres ledergrupper, som skal støtte opp om deres arbeid med kompetansestyring. Læringsopplegget baserte seg på kombinasjon av fagsamlinger og kontoroppfølginger over en 6 måneders periode. Arbeidet har blant annet resultert i konkrete produkter for enkelte enheter, for eksempel kompetanseplaner og kompetanseprofiler. 

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter foruten eksterne fagressurser. 

Involvering av de tillitsvalgte 

Fylkestillitsvalgte var med i planlegging og beslutningsprosessen for satsingsarbeidet. De tillitsvalgte har også vært involvert i tiltaket gjennom deltakelse i AMUs arbeid. 

Spredning

Prosjektet involverer samtlige ledere i NAV Buskerud. Opplegget vil også kunne gjennomføres i alle andre NAV-kontor i landet. 

Kontaktperson for prosjektet

Anne-Lise Marstein

Deldette