NAV Nordland - God medbestemmelse - felles ansvar

NAV Nordland søkte om midler innenfor temaet "organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr. 400.000

Publisert: 11. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Om prosjektet

Under omstillingsarbeidet i NAV skulle det etableres større og mer robuste NAV-kontor for å sikre faglig gode tjenester til brukerne og gi kompetent service til arbeidsgivere. Dette innebar endring i NAV-kontorenes struktur og forandring i arbeidsprosesser. NAV Nordland fikk midler til samling for ledere og tillitsvalgte for å etablere en felles forståelse av rollene og avtaleverket.  

Samlingen besto av teoretisk gjennomgang av Hovedavtalen, samt bruk av Difis nettkurs i Samarbeid og medbestemmelse. Gruppeoppgaver, film, felles refleksjon og deling i plenum ga god variasjon mellom teori og praktiske oppgaver.  

Det var over 60 personer som deltok på samlingen, og blant de deltok mellom 21-40 ledere. 90% av respondentene mente at samlingen var viktig for utviklingen av god medbestemmelse i egen enhet. 

Samarbeid med andre virksomheter 

Dette var et prosjekt som samlet alle NAV-kontorene i Nordland 

Involvering av de tillitsvalgte 

Planlegging og gjennomføring av samlingene var et samarbeid mellom fylkesdirktør og fylkestillitsvalgte 

Spredning

God erfaringsdeling mellom NAV-kontorene i Nordland. Dette er midlertid en samling med gjenskapsverdi da verktøyene og metodene fra nettkurset i Samarbeid og medbestemmelse kan brukes i alle statlige virksomheter. 

Kontaktperson for prosjektet

Ina Smith Myrmell 

Deldette