Oslo Met - Karriereveiledning for unge forskere med innvandrer- eller internasjonal bakgrunn

Oslo Met søkte om midler innenfor temaet "Inkludering av personer med innvandrerbakgrunn" og ble tildelt kr. 250 000.

Publisert: 29. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Om prosjektet 

OsloMet ønsket å bidra til å klargjøre karriereløpet for unge forskere med innvandrer- eller internasjonal bakgrunn ved å tilby et program for karriereveilledning som vil hjelpe dem å nå sine videre ambisjoner. De ønsket også å bygge opp intern kompetanse på karriereveilledning og øke engasjementet og interessen for unge forskerkarrierer på tvers av Oslo Met.

Prosjektet har resultert i ulike tiltak, og flere tjenester er under oppbygging. En sentral milepæl for prosjektet var å etablere PhD karrieredager hvert semester med fokus på hva en forskerkarriere innebærer. I tillegg har Oslo Met startet med å bygge opp et permanent karriereveiledningsprogram som er rettet mot unge forskere fra andre land som er i et PhD-program eller Post Docs. I programmet har de implementert EU’s karriereverktøy kalt REFLEX og Piper på forskerkarriere og kursing. Andre effekter fra prosjektet er at ledelsen nå har et større fokus på forskerkarriere og det ble utviklet et bedre samarbeid på tvers av flere enheter hvor alle har jobbet med deler av forskerkarrieren.

Samarbeid med andre virksomheter

Universiteter i Norge og Sveits. Forskningsrådet og EU kommisjonens Charter & Code HR Center of Excellence program.

Involvering av de tillitsvalgte 

De tillitsvalgte har deltatt gjennom hele planleggingen og noe av gjennomføringen.

Spredning

Det er ikke oppgitt spredningsaktiviteter i prosjektet. 

Kontaktperson for prosjektet

Minoca Figueroa 

Deldette