Nytt innovasjonsbarometer kommer på Difi.no

De første resultatene fra Difis innovasjonsbarometer ble presentert på forvaltningskonferansen 21. november. Datainnsamlingen ble fullført høst 2018 og dybdeanalyser og datasett vil bli publisert fortløpende på Difi.no

Publisert: 22. nov 2018, Sist endret: 22. nov 2018

Innovasjonsbarometeret er en undersøkelse som kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten. Håpet er at kunnskapen fra dataene i innovasjonsbarometeret skal gi oss bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon, og hvordan innovasjon foregår. Kunnskapen vil også bli utgangspunkt for nye satsinger og tiltak for å fremme innovasjon i offentlig sektor.

Innovasjonsbarometeret inngår som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets kunnskapsgrunnlag i arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor.

Kontakt