Staten har signert Norges største avtale om innkjøp av PC-er

Fra venstre Stig Olstad, Dustin, Ole Anders Wilskow Jenssen, Itello og Erlend Johannessen, Atea. Videre Kjetil Østgård og Ken Patrick fra Difi, og helt til høyre Tor Austenå, Atea.

En ny innkjøpsavtale som gjør at staten vil kunne spare rundt 50 millioner kroner i året på felles innkjøp av PC-er ble signert i dag. Den samlede besparelsen på felles innkjøpsavtaler er med det oppe i omtrent 280 millioner i året.

Publisert: 16. nov 2018, Sist endret: 31. okt 2019

Ny felles innkjøpsavtale frigjør midler

Difi, ved Statens innkjøpssenter, har inngått avtale om felles kjøp av PC-er for 152 statlige virksomheter med omtrent 135 000 ansatte. Til sammen kjøper disse i dag PC-er og tilhørende utstyr og tjenester for rundt 400 millioner i året. Den nye avtalen vil kunne frigjøre ca. 50 av disse til andre nyttige formål – hvert år.

Avtalen gjelder innkjøp av bærbare og stasjonære PC-er med tilhørende utstyr og tjenester.

Staten har inngått avtale med tre leverandører:

  • Itello AS
  • Dustin Norway AS
  • Atea AS

Avtalen vil gjelder i to år, med mulighet for forlengelse til inntil fire år.

280 millioner spart på seks avtaler

Dette er den sjette innkjøpsavtalen Difi ved Statens innkjøpssenter inngår. Det er tidligere inngått avtaler om felles innkjøp av forbruksmateriell, reisebyråtjenester, internrevisjon, mobiltelefoni og mobiltelefoner og nettbrett.

- I løpet av noen uker skal vi etter planen også inngå avtale om kjøp av PC-skjermer, sier prosjektleder Ken Patrick i Difi. Når den avtalen er signert vil vi ha inngått kontrakt med totalt ni leverandører av såkalt «hardware» - tre som leverer mobiltelefoner, tre som leverer PC-er og tre som leverer skjermer. Anskaffelsene er delt opp på denne måten for at også små og mellomstore bedrifter og nisjeleverandører skal ha mulighet for å delta og nå opp i konkurransene. I tillegg bidrar flere leverandører på hver avtale til at vi sikrer sunn konkurranse mellom disse gjennom hele avtaleperiodens levetid, sier prosjektleder Ken Patrick.

Statens innkjøpssenter ble etablert 1. januar 2016, og koster ca. 12,5 millioner i året å drifte.