Ny veileder for åpne offentlige data

Veileder åpne offentlige data

Hva er åpne data? Hvordan bør de deles, og hvilke føringer gjelder? Dette er noen av spørsmålene vi besvarer i Difis nye veileder for åpne offentlige data.

Publisert: 13. des 2018, Sist endret: 13. des 2018

Offentlige virksomheter produserer store mengder data i sin saksbehandling og myndighetsutøvelse. Denne informasjonen er en viktig ressurs som kan utnyttes mer enn den gjør i dag.

Difi tilbyr veiledning om åpne data og jobber kontinuerlig for at deling av data skal bli en integrert del av hvordan offentlig sektor behandler informasjon, utvikler løsninger og leverer tjenester. 

I følge Digital agenda for Norge er det tre hovedgrunner til at tilgang på åpne offentlige data er viktig for samfunnet:

  1. Å dele data på tvers av offentlig sektor kan bidra til effektivisering og innovasjon. Når data blir delt mellom virksomheter får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester. 
  2. Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.
  3. Tilgang til grunnlaget for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre innsyn i hvordan beslutninger følges opp og hva som er effekten av politiske tiltak. Dette kan være med på å styrke tilliten til det offentlige, og til det politiske systemet.

Veilederen gir en enkel innføring i hva som kjennetegner åpne data, hva som er gjeldende lovverk og politikk på området, og hvordan offentlige virksomheter bør tilby åpne data. Dokumentet er samtidig en veiledning i hvordan virksomhetene skal etterleve Regjeringens retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data

 

Kontakt