Staten kan spare mange milliarder på felles innkjøp

Statens innkjøpssenter, signering av avtale om PC-skjermer. Bilde av Kjetil Østgård, Difi, Ole Anders W. Jenssen, Itello AS, Ketil Knutsen, Dustin Norway AS og Ken Patrick, Difi, Kamilla Krane, Komplett Services AS, Steffen Sutorius, Difi, Silje Horntvedt

I dag ble den syvende avtalen om felles statlige innkjøp signert – denne gang for PC-skjermer. Ved å ha samlet innkjøp av standardprodukter som kulepenner, PC-er og mobiltelefoner kan staten potensielt spare 1,2 milliarder kroner på fire år. På sikt kan gevinstene bli enda større.

Publisert: 03. des 2018, Sist endret: 31. okt 2019

I januar 2016 ble Statens innkjøpssenter opprettet som en del av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Da var Norge et av de siste landene i Europa som samlet statlige innkjøp i et felles innkjøpssenter. Den investeringen ble lønnsom allerede da den første avtalen gjorde at staten begynte å gjøre felles innkjøp av toalettpapir, kantineartikler og annet forbruksmateriell. Et annet eksempel er avtalen om kjøp av mobiltelefoni. Den gir staten markedets laveste priser, og kan spare staten for 60 prosent av dagens kostnad til mobiltelefoni – tilsvarende rundt 85 millioner i året.

Når den syvende avtalen i dag er signert, er de samlede mulige besparelsene oppe i om lag 300 millioner kroner i året. Hvis avtalene løper ut hele den potensielle avtaleperioden, vil besparelsene akkumulere seg til cirka 1,2 milliarder kroner.

Difi-direktør Steffen Sutorius mener likevel at potensialet er langt større.

– Det strategiske valget om å se på Staten som ett konsern innen utvalgte innkjøpsområder har båret frukter. De årlige potensielle gevinstene er nå oppe i om lag 300 millioner i året, på kun syv avtaleområder. Jeg mener det kan være mulig å mangedoble dagens gevinster på sikt, gitt at det legges til rette for det.

Potensialet for prisgevinster utgjør dessuten ikke hele bildet. – Det er også store besparelser forbundet med at én enhet gjennomfører anskaffelsen, sammenlignet med at inntil 190 virksomheter gjennomfører den samme prosessen hver for seg. Hensynet til samfunnsansvar i form av miljø, sosiale krav og lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt og fulgt opp på en profesjonell måte på vegne av alle virksomhetene. Dette utgjør også en gevinst som det er vanskelig å sette en prislapp på, sier Sutorius.

Avtale nummer syv i dag

Dette er de syv avtalene som er inngått – og potensiell gevinst:

 • Forbruksmateriell (Ca. 90 millioner)
 • Reisebyråtjenester (Ca. 17 millioner)
 • Internrevisjonsbistand (Ca. 3 millioner)
 • Mobiltelefoni (Ca. 85 millioner)
 • Mobiltelefoner og nettbrett (ca. 30 millioner)
 • PCer (ca. 50 millioner)
 • PC-skjermer (ca. 13 millioner)

Avtalen som ble signert i dag, handler om kjøp av PC-skjermer. Når denne tas i bruk, vil 151 virksomheter med ca. 95 000 ansatte kunne spare rundt 13 millioner årlig på at Statens innkjøpssenter har forhandlet frem gode priser. Det er i så fall en besparelse på 36 prosent sammenlignet med i dag.

Dette er de tre leverandørene som signerte kontrakt om å levere skjermer:

 • Dustin AS
 • Komplett Services AS
 • Itello AS

– Det er ikke denne avtalen som gir størst besparelser i kroner og øre. 36 prosents mulig besparelse er likevel et godt eksempel på du får bedre priser når du handler mye enn når du handler lite. Og når du handler på vegne av store deler av staten, handler du ganske mye. I tillegg kommer verdien av sparte transaksjonskostnader og frigitt tid og ressurser hos virksomhetene, som nå slipper å forhandle fram egne avtaler, sier lederen for Statens innkjøpssenter Kjetil Østgård.

Fakta om Statens innkjøpssenter

 • Etablert 1. januar 2016, som en fireårig prøveordning
 • Er en del av Difi
 • Har 10 ansatte, og koster 12,5 millioner i året å drifte
 • Inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler for statlige virksomheter
 • Alle statlige forvaltningsorganer i sivil sektor er obligatorisk omfattet av innkjøpsordningen

Kontakt