Tilbakeblikk på sikkerhetsmåneden 2018

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober med formål å skape bevissthet om informasjonssikkerhet.

Publisert: 10. des 2018, Sist endret: 04. mar 2019

Sikkerhetsmåneden bidrar til å skape arenaer for å utveksle kunnskap og skape gode relasjoner for å styrke samarbeid innen informasjonssikkerhet i offentlig virksomheter. NorSIS er nasjonal koordinator for kampanjen.

Illustrasjon: Sirkel med tekst -Tenk sikkerhet hele veien Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet
 
 

I år hadde Difi fire arrangementer med over 400 påmeldte deltakere, de eksterne arrangementene var to frokostseminarer og en høstkonferanse. Difi tilbød også en opplæringspakke til offentlige virksomheter for gjennomføring av sikkerhetsmåneden i egen virksomhet. 

Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet for offentlig sektor er hovedarrangementet Difi bidrar med i den nasjonale sikkerhetsmåneden. Konferansen ble i år arrangert for femte gang og 180 deltakere møtte opp i Oslo kongressenter. Vi fornyet oss med bruk av "keynote speaker" og paneldebatt. Opptak fra konferansen

Foredragsholderne på frokostseminaret om robotisering og kunstig intelligens ga oss innblikk i hva kunstig intelligens er, dagens muligheter, hva som er realistisk i framtiden og hvordan vi må jobbe med datagrunnlaget vi forvalter. Opptak fra seminaret.

Frokostseminaret om departementenes styringsdialog og oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet hadde målgruppe etatsstyrere og virksomhetsledere og vektla informasjonssikkerhet som et virkemiddel i styringsdialogen og så på mulighetene som informasjonssikkerhet gir.

Sikkerhetsmåneden er over, men som dere alle vet er det viktig å arbeide systematisk med informasjonssikkerhet gjennom hele året.

Kontakt