To millioner nordmenn har opprettet digital postkasse

Stadig flere velger digital postkasse, og nå har postkasse nummer to millioner blitt opprettet.

Publisert: 17. jan 2019, Sist endret: 17. jan 2019

For hvert brev som sendes digitalt, sparer stat og kommune portokostnader som heller kan brukes på andre, samfunnsnyttige tjenester. Digital postkasse gir også innbyggerne mulighet til å motta og lagre viktig dokumentasjon fra det offentlige på ett sted.

Stadig flere statlige virksomheter og kommuner velger å ta i bruk digital postkasse for å nå sine innbyggere, og antall innbyggere med digital postkasse har nå rundet to millioner. NAV og Kreftregisteret er eksempler på virksomheter som bruker løsningen.

Millioner av kroner er spart

Den digitale postkassetjenesten har i perioden 2015-2018 gitt stat og kommune portorelaterte besparelser på rundt 275 millioner kroner. I 2018 brukte 561 ulike offentlige virksomheter digital postkasse for å sende post. Det er en økning på 21 prosent fra desember 2017.

Lavterskelløsning

Digital postkasse er en lavterskelløsning for offentlige virksomheter. Med digital postkasse kan de sende dokumenter til innbyggerne digitalt i stedet for på papir, på en sikker måte. Det er frivillig å ha en digital postkasse eller ikke, men det er viktig å vite at vanlig e-post ikke er sikkert nok for å sende og motta personsensitiv informasjon. I tillegg er digital post miljøvennlig.

Flest registrerte postkasser i Oslo

Oslo er det fylket som har den høyeste andelen registrerte postkasser med 52,6 prosent, deretter kommer Akershus med 52,2 prosent. Sogn og Fjordane ligger lavest. Her har 38,8 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse.  

Les mer om Digital postkasse på norge.no