Ny nasjonal strategi for digital sikkerhet

Strategien lanseres 30. januar.

Publisert: 11. jan 2019, Sist endret: 11. jan 2019

Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til konferanse med lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet 30. januar kl 13.

 I 2018 ble det gjennomført en prosess for utarbeidelse av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Regjeringen ønsker å etablere et felles grunnlag for å håndtere digitale sikkerhetsutfordringer som følger av en rask og gjennomgående digitalisering av det norske samfunnet. Resultatet av arbeidene vil bli presentert på en konferanse 30. januar. 

Strategien vil understøttes av en todelt tiltaksoversikt, hvor del 1 beskriver de sentrale tiltakene som støtter opp under strategien, og del 2 inneholder ti grunnleggende tiltak som virksomheter i offentlig og privat sektor anbefales å gjennomføre.

Informasjon og påmelding er tilgjengelig via NorSIS.