Informasjonspakke til kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Difi og Altinn har laget en pakke med åtte videopresentasjoner av digitale nasjonale fellesløsninger som vil være til hjelp når kommuner og fylkeskommuner slås sammen.

Publisert: 28. feb 2019, Sist endret: 05. mar 2019

Videoene forklarer nytten ved de digitale løsningene og hvilke muligheter de gir. I tillegg får du informasjon om hva virksomheter som har tatt i bruk fellesløsningene må gjøre i forkant av en sammenslåing.

Bodø kommune, Fylkesmennenes fylkesadministrasjon, Oslo kommune og Trøndelag fylkeskommune er med i presentasjonene og deler erfaringer og nyttige tips fra bruk av de ulike løsningene.

Merkantil/teknisk informasjon for virksomheter som har tatt i bruk fellesløsningene

Her får du informasjon om hva du må gjøre for å ta i bruk fellesløsningene i ny eller sammenslått organisasjon. Vi ser på ulike modeller for sammenslåing og bruksvilkårene.

Se informasjonsvideo med merkantil/teknisk informasjon om fellesløsningene.

eFormidling – meldingsutveksling på tvers av offentlig forvaltning

I videoen ser vi på hva eFormidling kan bidra med på tvers av offentlig forvaltning. Fylkesmennenes sentralforvaltning og Bodø kommune deler sine erfaringer ved bruk av eFormidling og KS FIKS plattformen.

Se informasjonsvideoen om eFormidling.

eSignering

Trøndelag fylkeskommune vil fortelle om hvordan de benyttet eSignering når to fylkeskommuner ble slått sammen til en, og nye arbeidskontrakter skulle signeres.

Se informasjonsvideoen om eSignering.

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Oslo kommune forteller om hvordan de bruker registeret i sin innbyggerdialog for å informere innbyggerne om tjenester som er aktuelle for den enkelte.

Se informasjonsvideoen om Kontakt-og reservasjonsregisteret.

Digital postkasse – enkel løsning med stort gevinstpotensiale

Videoen gir en introduksjon til digital postkasse og viser hva Oslo kommune og Politidirektoratet har gjort av besparelser ved å ta løsningen i bruk.

Se informasjonsvideoen om digital postkasse.

ID-porten – sikker pålogging i nye bruksområder

ID-porten er i dag en del av et veletablert økosystem for identitet. I videoen vil vi introdusere deg for nye bruksområder for identitetshåndtering.

Se informasjonsvideoen om ID-porten.

Altinn Autorisasjon

Vi ser på hva Altinn Autorisasjon er og hva det kan brukes til. Du vil også få oversikt over utviklingsplanene fremover.

Se informasjonsvideoen om Altinn Autorisasjon.

Altinn Studio

Altinn Studio er et nytt verktøy for å lage digitale tjenester for dialog med det offentlige. Løsningen skal bli et verktøy som gjør offentlig sektor enkelt i stand til å lage gode digitale tjenester for å dekke behovet for dataflyt.

Se informasjonsvideoen om Altinn Studio.

 

Kontakt